Case Studies

Tuinman: een beschadigde leiding
 
Onze cliënt T., een tuinier, voert op 20 januari 2004 onderhouds- en aanlegwerken uit in de tuin van een van zijn klanten.

Zijn arbeider beschadigt per ongeluk een buis van een waterput terwijl hij met een Bobcat een kleine sleuf wil graven. De buis moet worden vervangen.

Een gedeelte ligt onder tegels. De tegels moeten gedeeltelijk worden verwijderd. EVD geeft de cliënt onmiddellijk de toelating om de dringende reparaties uit te voeren.

EVD begeeft zich ter plekke en onderhandelt direct met de reparateur.

De schade is beperkt (de arbeider had de reflex om zijn machine te stoppen toen hij "iets voelde") en de reparaties zullen niet meer dan 750 € kosten.

EVD geeft dus onmiddellijk zijn akkoord en zal de factuur van de reparateur bij ontvangst betalen. Het dossier wordt op 18 februari afgesloten en de reparateur krijgt op 15 maart zijn geld.

 

Transporteur: slachtoffer van fraude

 

Herfst 2002. Onze klant, transporteur H., dient een reeks van schadegevallen in waarin zijn chauffeurs verantwoordelijk zijn. Zijn verzekeringsmaatschappij is zinnens om de pollissen op te zeggen omdat de cijfers te slecht zijn. EVD kent de cliënt goed en vraagt uitstel, om de verschillende ongevallen beter te bestuderen. Wanneer wij de plaats, het tijdstip en de aard van de ongevallen onderzoeken, merken wij dat de tegenpartij altijd in dezelfde wijk woont en dat de ongevallen telkens 's ochtends gebeuren. Samen met de cliënt komen wij tot het besluit dat dit alleen te verklaren is door de aanwezigheid van dezelfde bestuurder op dezelfde plaatsen. De transporteur begint een intern onderzoek en ontdekt dat de tegenpartij elke keer een kennis van de bestuurder is. Wij geven onze conclusies door aan de verzekeraar. Zij dient klacht in wegens fraude tegen de bestuurder en zegt de polis van onze verzekerde niet op. De chauffeur wordt ontslagen. Dankzij onze tussenkomst blijft mijnheer H. tegen uitstekende voorwaarden verzekerd en heeft hij een probleem kunnen oplossen dat een gevaar had kunnen worden voor zijn bedrijf.

 

Brand: een drama op zondagochtend

 

16 februari 2003, zondagochtend. De heer M. zit thuis rustig een boek te lezen. Hij ruikt een brandgeur. Hij wordt ongerust en gaat op zoek naar de bron van de geur. Wanneer hij een deur opent die al rook laat ontsnappen, op de eerste verdieping, springen de vlammen hem tegemoet. Hij denkt niet na: zijn moeder, 81 jaar, bevindt zich in de badkamer. Hij haast zich ernaartoe, want ze hoort niet goed. Hij heeft nog net de tijd om een handdoek om haar heen te slaan en naar buiten te brengen. Hij is in paniek maar belt toch de brandweer. Overal is er rook en de eerste vlammen zijn al zichtbaar. Maar het is zondag en de gemeente waar dit drama zich afspeelt heeft geen professionele brandweer. De dappere vrijwilligers moeten worden opgetrommeld om wat nu een uitslaande brand is te blussen...

een drama op zondagochtend Intussen belt de heer M. EVD. Onze permanente dienstverlening komt in actie. De operatrice belt binnen de 5 minuten de GSM-keten van de verantwoordelijken van EVD. De directie schadeclaims bevindt zich op een skipiste in de Alpen. Wij nemen onmiddellijk contact op met de klant en stellen hem gerust: “Ben ik wel verzekerd?”, “Wat moet ik doen?”, “Waar moet ik vannacht slapen?”, “Welke expert?” enzovoort. We spreken af dat EVD de volgende dag ter plekke zal komen. De brandweer komt aan maar het huis is al de prooi van de vlammen: het brandt volledig uit. Voor moeder van de heer M. is het alsof een deel van haarzelf in rook opgaat: samen met de bakstenen verdwijnen haar herinneringen, de dingen die haar wereld waren. Op het einde van de dag is het vuur geblust en wordt de omvang van het drama pas echt duidelijk.

 

 

 

een drama op zondagochtend De heer M. en zijn moeder worden opgevangen door hun familie. Zij kunnen proberen wat te slapen. De volgende dag komt EVD ter plekke met de expert die we op de dag van de brand al hebben gewaarschuwd (wij kennen de privé-gegevens van de experts voor noodgevallen).

Het technische werk kan beginnen. Wij blijven in nauw contact met het slachtoffer. Verschillende bezoeken volgen elkaar op: expertise, analyse, architect. De experts hebben ontdekt dat de brand veroorzaakt is door een defecte wasdroger.

Verhaal op de fabrikant van de wasdroger lijkt mogelijk. Dat zou echter de afsluiting van de expertise vertragen en dus ook de vrijgave van de eerste fondsen voor het begin van de renovatiewerken. Na een laatste proef door de expert eist EVD dat het dossier voor de klant wordt afgesloten. De verhaalprocedure moet zo gebeuren dat de klant er niet het slachtoffer van wordt. De schadeloosstelling wordt uitbetaald naarmate de werken vorderen: te beginnen met een onvoorwaardelijke aanbetaling van 50.000 € vanaf april. De heer M. kan op 5 mei 2004 zijn woning weer betrekken. Het schadegeval heeft 429.732 € gekost, expertisekosten niet inbegrepen. Er is geen vergoeding ingehouden onder het voorwendsel van onderverzekering: EVD had de te verzekeren waarde goed geschat, dat is ons vak.
 
Autoverzekering: ik ben te oud voor Ethias!

 

Mei 2004. De heer C. raadpleegt ons op aanraden van zijn dochter, die al vele jaren een klant van EVD is. De reden: Een grote directe verzekeraar heeft de autoverzekering van de heer C opgezegd. Oorzaak: De heer C. is 77 jaar en heeft twee ongevallen gehad waarvoor hij “aansprakelijk” was. Hij heeft wanhopig geprobeerd om verzekeraar E. tot andere gedachten te brengen, want in zijn ogen is er geen gebrek aan argumenten: hij is al meer dan 20 jaar klant en heeft al zijn andere verzekeringen (brand, BA Privé-leven, bewoner) bij E. Maar er is niets aan te doen: de knoop is doorgehakt en de heer C. moet binnen de 30 dagen een oplossing vinden (er is al tijd verstreken sinds de brief van de verzekeringsmaatschappij). De heer C. komt met EVD praten. Wij bestuderen samen met de klant de twee ongevallen: de belangrijkste oorzaak van de twee ongelukjes (de totale schade was nog geen 1.500 €) was een voorbijgaande stress. Wij stellen de klant voor om bij de dokter langs te gaan en leggen het risico voor aan een grote verzekeringmaatschappij, A. De verzekeraar vraag slechts een vrijstelling voor BA: 500 €. De heer C. is blij dat EVD zijn probleem heeft opgelost en hem zijn bewegingsvrijheid heeft teruggegeven. De heer C. is kerngezond! Is het een wonder dat hij zelf heeft voorgesteld dat wij zijn andere contracten zouden overnemen? Expertise op het terrein betekent ook zorgen voor dergelijke “kleine” dossiers. Het betekent ook sociale verantwoordelijkheid opnemen.
 
Dossier verzekering: EVD stelt orde op zaken

 

September 2005. De heer B. onderschrijft via een verkoper van maatschappij G. een VAPZ-polis (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen). Hij tekent in op de maximale wettelijke premie: meer dan 2.400 €. Einde september maakt de heer B. kennis met EVD: hij wil orde brengen in zijn persoonlijke zaken en die van zijn bedrijf. EVD ontdekt dat zijn dekking B.A. Exploitatie te hoog is voor het verzekerde risico (wij verlagen de jaarlijkse premie van 1.250 € naar 595 €, gebaseerd op een betere kennis van het risico) en onderzoekt ook de polis VAPZ. Om de mogelijkheden voor belastingaftrek van de VAPZ-premie te kennen, moet men rekening houden met twee gegevens: het bedrag van de sociale bijdragen die de verzekerde jaarlijks betaalt, en het referentie-inkomen waarop de bijdragen worden berekend. In het geval van de heer B. rechtvaardigen deze twee elementen slechts een VAPZ van 789 € per jaar. Dat is een hele verrassing voor de heer B., want de verkoper van maatschappij G. heeft hem die twee eenvoudige vragen NOOIT gesteld! De klant voelt zich bedrogen, en is dat ook, voor meer dan 1.600 €. EVD probeert bij de maatschappij G. tussen te komen om het contract te annuleren en de betaalde premie te laten terugstorten. Het is nog niet geregeld, maar wij zijn niet bang om klacht in te dienen bij het controle-organisme. Als het moet, zullen wij dat doen. Wordt vervolgd...
 
Ik vertrek naar Rusland... morgen!

 

September 2005. De heer F., een ervaren reiziger uit Zweden maar ook een erg verstrooid man, vraag ons om een bijstandspolis voor hem op te stellen. Hij heeft de volgende dag een verzekeringsattest nodig om zijn visum voor Rusland te krijgen. Na een blik op zijn elektronische dossier, kunnen we hem vertellen dat hij al een bijstandspolis heeft. De klant babbelt verder over koetjes en kalfjes. Intussen neemt de technische dienst van EVD contact op met de verzekeringsmaatschappij. Tien minuten nadat de klant een attest heeft gevraagd, gaat de deur van het kantoor open: “Alstublieft, mijnheer F., uw attest voor Rusland.” Perfect!

 

Advertenties